11 października b.r. o godzinie 11.00 przeprowadzono próbną ewakuację uczniów i pracowników szkoły.  Akcja miała na celu sprawdzenie przygotowania placówki na wypadek wystąpienia zagrożenia. Ćwiczenia rozpoczął sygnał alarmowy, po którym uczniowie wraz z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły niezwłocznie udali się do najbliższych możliwych wyjść ewakuacyjnych, zgodnie z planem ewakuacji. Wszyscy poradzili sobie doskonale. Udało się uniknąć tłoku i chaosu. Po wyjściu ze szkoły uczniowie i pracownicy skierowali się do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie dyrektor szkoły pani Anna Kruczkowska sprawdziła, czy wszyscy opuścili zagrożony obiekt. Jak się okazało wszyscy obecni w tym dniu w szkole uczniowie, nauczyciele i pracownicy zgromadzili się w wyznaczonym miejscu ewakuacji. W ten sposób kadra i dzieci przećwiczyli sposób postępowania i zachowania, na wypadek pożaru lub innego zagrożenia. Całkowity czas ewakuacji z budynku szkoły wyniósł 1,45 minuty. Była to niezwykle pouczająca i ważna lekcja zachowania się w sytuacjach trudnych, gdyż od naszej wiedzy i umiejętności może zależeć ludzkie życie.

Beata Grzelaczyk

View the embedded image gallery online at:
http://spstrzalkow.pl/index.php?start=90#sigFreeId8f3aa7c2f3

Każdego roku w progach naszej szkoły witamy nowych pierwszoklasistów. Ten szcze­gólny dzień odbył się 9 paździer­nika 2019 roku. W tym dniu odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania dzieci na uczniów Szkoły Podstawowej w Strzałkowie. Uczniowie klasy pierwszej przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. Uczyli się dzielnie tekstów, piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób. Uroczystość prowadzili starsi koledzy z klasy szóstej. Powitali dyrektora szkoły mgr Annę Kruczkowską, nauczycieli oraz rodziców i uczniów. Pierwszacy błysnęli talentem. Znajomość przepisów ruchu drogowego, pięknie zaśpiewane piosenki, przyjaźń i koleżeństwo w grupie rówieśniczej to dowód, że dzieci są gotowe do sumiennej pracy w szkole.
W niezwykle podniosłej atmosferze, pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Później nastąpiła najważniejsza chwila – pasowanie na uczniów. Pani dyrektor, ogromnym ołówkiem, pasowała każde dziecko na ucznia. Wychowawczyni wręczyła pierwszoklasistom pamiątkowe dyplomy pasowania na ucznia. Nie obyło się bez słodkiej niespodzianki od rodziców. Następnie była chwila na pamiątkowe zdjęcia grupowe i indywidualne. Pełni wrażeń, w towarzystwie wzruszonych rodziców, udaliśmy się do domów.

         Wszyst­kim pierw­szo­kla­si­stom życzymy, aby ten dzień pozo­stał w ich pamięci jako wiel­kie prze­ży­cie i nie­za­po­mniana, rado­sna chwila. A rodzi­com gra­tu­lu­jemy tak zdol­nych pociech.


Występ został przy­go­to­wany pod kie­run­kiem wycho­wawcy klasy I – mgr Marii Ciemcia . Za pomoc dzię­ku­jemy także Paniom: mgr Annie Kuźnik, mgr Beacie Grzelaczyk i mgr Anecie Matczak . Podziękowania kierujemy również do uczniów k VI.

View the embedded image gallery online at:
http://spstrzalkow.pl/index.php?start=90#sigFreeIdfd38a1883d

Niekiedy trudno zachęcić młodego człowieka do podjęcia działań zdrowotnych. Czy dzieci mają pasje? Oczywiście! W Szkole Podstawowej w Strzałkowie mamy takie dzieciaki! Do nich zalicza się m.in. Martyna Matysiak z klasy V. „Bo ja lubię biegać” – tak mówi o sobie. Swoją przygodę z bieganiem zaczęła w wieku 4 lat. Talent do biegania, wytrwała praca, wsparcie rodziców sprawiły, że Martynka z roku na rok robi postępy i bardzo chętnie bierze udział w zawodach. Jej ostatnie osiągnięcia to: Festiwal Biegowy Gminy Malanów "Malanowska Jesień" 2019 kat. wiek.2010/2009 - I miejsce; XIII Bieg Kościuszki – rocznik 2009/20010 – I miejsce; XXXIX BIEG PTOLEMEUSZA BIEGI DZIECIĘCIE I MŁODZIEŻOWE - rocznik 2009-2010 - I miejsce. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów i wytrwałości w dążeniu do celuJ

Zdj.:M.Kurzajczyk; AMatysiak; OSiR Malanów-fotorelacja   Beata Grzelaczyk

 

View the embedded image gallery online at:
http://spstrzalkow.pl/index.php?start=90#sigFreeIdcbea0e6f9f

Sezon sportowy w nowym roku szkolnym rozpoczął Szkolny Turniej Piłki Nożnej klas IV – VIII. Wzięły w nim udział reprezentacje poszczególnych klas. Rozgrywki rozpoczęli najmłodsi uczestnicy klasa IV i V. Mecz zakończył się zwycięstwem klasy V. Następnie rywalizowały drużyny z klas starszych VI,VII i VIII. Po rozegraniu meczy systemem „każdy z każdym” zespoły zajęły następujące miejsca:

Klasy młodsze

I miejsce – klasa V

II miejsce - klasa IV

Klasy starsze

I miejsce – klasa VII

II miejsce – klasa VIII

III miejsce – klasa VI 2

IV miejsce – klasa VI 1

View the embedded image gallery online at:
http://spstrzalkow.pl/index.php?start=90#sigFreeIdf9a6ff1e13

2 października b.r. w naszej szkole odbyły się demokratyczne wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Komisja wyborcza w składzie Martyna Matysiak, Maria Pszczoła i Kacper Ochlik, pod opieką p. Marty Tarłowskiej zadbała, by wybory przebiegały prawidłowo i sprawnie. Uczniowie i pracownicy szkoły głosowali na troje kandydatów: Julia Kędzia z klasy VI, Weronika Pietrzak z kl. V i Marcin Słopień z kl. VII. Przewodniczącym szkoły został Marcin Słopień, zdobywając 42 głosy. Zastępcą przewodniczącego została Julia Kędzia, a sekretarzem- Weronika Pietrzak. Gratulujemy i mamy nadzieję, że wybrana Rada będzie zgodnie współpracować i godnie rezprezentować naszą szkołę.

View the embedded image gallery online at:
http://spstrzalkow.pl/index.php?start=90#sigFreeId72ef6e6d5d

20 września to najważniejszy dzień w roku dla wszystkich przedszkolaków. Tego dnia obchodzimy Dzień Przedszkolaka! Dla strzałkowskich przedszkolaków to był wyjątkowy dzień. Były zabawy, tańce, słodkości, ale najważniejsze to przyjęcie siedmiorga dzieci do grona Przedszkolaków. Dzieci, które w tym roku szkolnym rozpoczęły naukę w naszym przedszkolu, zostały uroczyście pasowane na Przedszkolaków przez Panią dyrektor Annę Kruczkowską. Najpierw jednak musiały przejść mały sprawdzian na przedszkolaka i złożyć ślubowanie. Zadania , zagadki, znajomość zasad zachowania i bezpieczeństwa, umiejętność zabawy w grupie i współpracy oceniali rodzice i pani dyrektor. Egzamin zdany - każdy nowy przedszkolak otrzymał Dyplom pasowania na Przedszkolaka, a starsi Dyplom Superprzedszkolaka oraz drobny upominek. Zakończenie uroczystości było takie jak dzieci lubią najbardziej - słodkie i smaczne.

View the embedded image gallery online at:
http://spstrzalkow.pl/index.php?start=90#sigFreeId91e177d6d8

Tegorocznej edycji programu przyświecało hasło: "Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!" a jej celem było budowanie świadomości ekologicznej, nauka segregacji śmieci, kształtowanie nawyków ekologicznych oraz działanie na rzecz ochrony środowiska. Wyposażeni w worki i rękawiczki oraz pozytywnie zmotywowani ambitnym celem przedsięwzięcia uczniowie wraz z nauczycielami udali się w teren, gdzie ruszyli do walki o porządek. Sprzątającym sprzyjała piękna, słoneczna pogoda. Akcja przebiegła bardzo sprawnie, a efekty pracy były zadowalające. Koordynator przedsięwzięcia dziękuje wszystkim za zaangażowanie i zaprasza do udziału w kolejnych programach ekologicznych.

View the embedded image gallery online at:
http://spstrzalkow.pl/index.php?start=90#sigFreeIdafe64ff263

W roku szkolnym 2018 / 2019 Szkoła Podstawowa w Strzałkowie w ramach Rządowego programu rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica” pozyskała dwa interaktywne monitory dotykowe. Jest to doskonała i nowoczesna pomoc dydaktyczna, bardzo przyjazna w codziennym użytkowaniu. Wprowadzenie nowoczesnej technologii do edukacji szkolnej pozwoli systematycznie podnosić kompetencje naszych uczniów i nauczycieli. Doprowadzi do upowszechnienia interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych, wizualizacji przebiegu doświadczeń oraz obserwacji zjawisk fizycznych, chemicznych, przyrodniczych, geograficznych, itp. Wykorzystanie nowoczesnych urządzeń z pewnością zwiększy motywację do nauki i zaangażowanie dzieci w proces lekcyjny. Umożliwi nauczycielom przygotowanie lekcji, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych uczniów, jak również ułatwi przygotowanie materiałów potrzebnych na lekcje.

View the embedded image gallery online at:
http://spstrzalkow.pl/index.php?start=90#sigFreeId5132187022

         Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja publicznego czytania wybitnych polskich dzieł literackich. Organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Jej celem jest propagowanie bogactwa polskiej literatury, popularyzacja czytelnictwa, zwrócenia uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę i wzmocnienie narodowej tożsamości. Podczas poprzednich edycji wspólnie czytano „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, dzieła Aleksandra Fredry, „Trylogię” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę”, Bolesława Prusa, „Qvo vadis” Henryka Sienkiewicza  „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego czy „Przedwiośnie’ Stefana Żeromskiego. Szkoła Podstawowa w Strzałkowie po raz kolejny włączyła się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania. Podczas tegorocznej, ósmej już edycji młodzież zaprezentowała osiem nowel. „ Jest to wybór tekstów, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem”argumentował wybór lektury Prezydent RP Andrzej Duda. Dodatkowy klimat podczas głośnego czytania stworzyła odpowiednio dobrana oprawa muzyczna oraz prezentacja multimedialna. Na szczególne podziękowania zasłużyli czytający uczniowie z klas V-VIII, aktywnie biorący udział w akcji przybliżającej piękno polskiej literatury.         

  

View the embedded image gallery online at:
http://spstrzalkow.pl/index.php?start=90#sigFreeId1c7b0c85a9
                           

Początek roku szkolnego 2019/2020 był dla nas szczególny, z nadzieją, wzruszeniem i nowymi marzeniami wkroczyliśmy w nowy rok edukacyjny, życząc sobie:

-          rozwijania pasji i talentów,

-          bycia uważnym na drugiego człowieka,

-          by nie było zmarnowanych dni,

-          żeby każdy był kimś więcej!

Oficjalną część uroczystości rozpoczęła Pani Wójt - Maria Krawiec, która słowami uznania podziękowała za pracę dotychczasowej Pani dyrektor Marii Ciemcia. Z dniem 2 września zyskaliśmy nowego gospodarza Naszego Szkolnego Domu – Panią dyrektor Annę Kruczkowską.

Część artystyczną akademii zaprezentowały uczennice z klasy V. Był to występ zawierający minimalną liczbę słów, w którym za pomocą ilustracji muzycznej aktorki przekazały nam ze sceny ogrom emocji. Doskonale zaakcentowały, jak ważne jest, aby szkoła dla wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły była miejscem, do którego chętnie wracamy, bo tam mamy przyjaciół.

View the embedded image gallery online at:
http://spstrzalkow.pl/index.php?start=90#sigFreeId31e6b1d846