Dnia 16 października 2019 r. obchodzony był XIX Dzień Papieski. W naszej szkole przebiegał on pod hasłem „Wstańcie, chodźmy”. Stał się okazją do przypomnienia nauczania papieża Jana Pawła II. Podczas uroczystego apelu uczniowie klasy IV przypomnieli życiową wędrówkę naszego świętego Rodaka. Nie zabrakło również Barki – ulubionej pieśni papieża, którą wspólnie zaśpiewaliśmy. Na zakończenie Pani dyrektor, zabierając głos, podkreśliła wielkie znaczenie Dnia Papieskiego dla społeczności szkoły. Podziękowała również uczniom klasy IV i katechetce za przygotowanie apelu.

W niedzielę, poprzedzającą Dzień Papieski, 13 października br. w całej Polsce i poza jej granicami organizowana była zbiórka na program stypendialny prowadzony przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, wyrównująca szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości.

Anna Kuźnik

View the embedded image gallery online at:
http://spstrzalkow.pl/index.php?start=70#sigFreeIdbcf1ecb793

Obchody uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej rozpoczęła pani dyrektor Anna Kruczkowska, która dziękowała wszystkim nauczycielom za ich trud i ofiarną pracę. Nagrodę dyrektora za szczególne osiągnięcia w pracy otrzymały p. Jadwiga Mazurek, p. Kinga Ostojska i p. Marta Tarłowska oraz konserwator- pan Eugeniusz Krystek. Nie zabrakło również akcentu ekologicznego podczas uroczystości. Pani dyrektor wręczyła dyplomy i nagrody dzieciom, które wzięły udział w konkursie „Z lasem za pan brat” zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Działajmy razem”. Jedna z uczennic zajęła I miejsce, a dwóch uczniów otrzymało wyróżnienia. Następnie głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców p. Anna Werbińska, składając nauczycielom serdeczne życzenia i dziękując za owocną współpracę. Rada Rodziców obdarowała pedagogów i pracowników szkoły pięknymi różami. Uczniowie klas VI, VII i VIII pod kierunkiem p. Marty Tarłowskiej przygotowali montaż słowno- muzyczny, pełen humorystycznych akcentów, który rozbawił widownię do łez. Samorząd Uczniowski również uhonorował nauczycieli i pracowników szkoły symbolicznym kwiatkiem.

A najlepszym podsumowaniem tego dnia niech będą słowa piosenki śpiewanej przez naszych młodych artystów „…bo gdzie jeszcze uczniom tak dobrze jak tu? Tylko w Strzałkowie!”

View the embedded image gallery online at:
http://spstrzalkow.pl/index.php?start=70#sigFreeId71edd2dc74

Finał konkursu plastycznego pt.: „Z lasem za pan brat” odbył się 5 października. Został on zorganizowany przez Stowarzyszenie Działajmy razem dla szkoł podstawowych naszej gminy. Wzięło w nim udział 25 uczniów z naszej szkoły z klas 0- VII.

Celem konkursu było: podniesienie świadomości ekologicznej uczestników, zapoznanie z lokalnym środowiskiem w oparciu o poszanowanie otoczenia, z akcentem na ochronę roślin i zwierząt, rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży, pobudzanie wyobraźni i wrażliwości na otaczającą nas przyrodę.

Konkurs przeprowadzono w trzech kategoriach:

I kategoria- klasy 0- III

II kategoria- klasy IV-VI

III kategoria- klasy VII-VIII

I miejsce zajęła Magdalena Wojciechowska z klasy VII, wyróżnienia otrzymali Tobiasz Grzywacz z klasy IV i Antoni Miklas z klasy II. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody, nie tylko za zajęte miejsce, ale także za udział. Dziękujemy.

Udział w konkursie wzięli:

Oddział „0”

 1. Miłosz Sieroński
 2. Oskar Majdacki
 3. Marcelina Lis
 4. Zuzanna Samulak

Klasa I

 1. Zuzanna Pietrzak
 2. Jan Jażąb
 3. Wiktor Werbiński
 4. Lena Jędrusiak
 5. Sandra Kurzawa
 6. Julia Janik
 7. Paulina Chojnowska

Klasa II

 1. Błażej Szparaga
 2. Alan Gajdziński
 3. Filip Jarosik
 4. 4.Antoni Miklas- wyróżnienie

Klasa IV

 1. Lena Jakubczak
 2. Milena Waliś
 3. Kinga Witzke
 4. Tobiasz Grzywacz- wyróżnienie
 5. Julita Jasińska

Klasa V

 1. Ewelina Humelt
 2. Agata Bekalarek
 3. Anna Wojciechowska
 4. Weronika Pietrzak

Klasa VII

 1. 1.Magdalena Wojciechowska- I miejsce
  View the embedded image gallery online at:
  http://spstrzalkow.pl/index.php?start=70#sigFreeIdb482b333fe

11 października b.r. o godzinie 11.00 przeprowadzono próbną ewakuację uczniów i pracowników szkoły.  Akcja miała na celu sprawdzenie przygotowania placówki na wypadek wystąpienia zagrożenia. Ćwiczenia rozpoczął sygnał alarmowy, po którym uczniowie wraz z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły niezwłocznie udali się do najbliższych możliwych wyjść ewakuacyjnych, zgodnie z planem ewakuacji. Wszyscy poradzili sobie doskonale. Udało się uniknąć tłoku i chaosu. Po wyjściu ze szkoły uczniowie i pracownicy skierowali się do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie dyrektor szkoły pani Anna Kruczkowska sprawdziła, czy wszyscy opuścili zagrożony obiekt. Jak się okazało wszyscy obecni w tym dniu w szkole uczniowie, nauczyciele i pracownicy zgromadzili się w wyznaczonym miejscu ewakuacji. W ten sposób kadra i dzieci przećwiczyli sposób postępowania i zachowania, na wypadek pożaru lub innego zagrożenia. Całkowity czas ewakuacji z budynku szkoły wyniósł 1,45 minuty. Była to niezwykle pouczająca i ważna lekcja zachowania się w sytuacjach trudnych, gdyż od naszej wiedzy i umiejętności może zależeć ludzkie życie.

Beata Grzelaczyk

View the embedded image gallery online at:
http://spstrzalkow.pl/index.php?start=70#sigFreeId8f3aa7c2f3

Każdego roku w progach naszej szkoły witamy nowych pierwszoklasistów. Ten szcze­gólny dzień odbył się 9 paździer­nika 2019 roku. W tym dniu odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania dzieci na uczniów Szkoły Podstawowej w Strzałkowie. Uczniowie klasy pierwszej przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. Uczyli się dzielnie tekstów, piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób. Uroczystość prowadzili starsi koledzy z klasy szóstej. Powitali dyrektora szkoły mgr Annę Kruczkowską, nauczycieli oraz rodziców i uczniów. Pierwszacy błysnęli talentem. Znajomość przepisów ruchu drogowego, pięknie zaśpiewane piosenki, przyjaźń i koleżeństwo w grupie rówieśniczej to dowód, że dzieci są gotowe do sumiennej pracy w szkole.
W niezwykle podniosłej atmosferze, pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Później nastąpiła najważniejsza chwila – pasowanie na uczniów. Pani dyrektor, ogromnym ołówkiem, pasowała każde dziecko na ucznia. Wychowawczyni wręczyła pierwszoklasistom pamiątkowe dyplomy pasowania na ucznia. Nie obyło się bez słodkiej niespodzianki od rodziców. Następnie była chwila na pamiątkowe zdjęcia grupowe i indywidualne. Pełni wrażeń, w towarzystwie wzruszonych rodziców, udaliśmy się do domów.

         Wszyst­kim pierw­szo­kla­si­stom życzymy, aby ten dzień pozo­stał w ich pamięci jako wiel­kie prze­ży­cie i nie­za­po­mniana, rado­sna chwila. A rodzi­com gra­tu­lu­jemy tak zdol­nych pociech.


Występ został przy­go­to­wany pod kie­run­kiem wycho­wawcy klasy I – mgr Marii Ciemcia . Za pomoc dzię­ku­jemy także Paniom: mgr Annie Kuźnik, mgr Beacie Grzelaczyk i mgr Anecie Matczak . Podziękowania kierujemy również do uczniów k VI.

View the embedded image gallery online at:
http://spstrzalkow.pl/index.php?start=70#sigFreeIdfd38a1883d

Niekiedy trudno zachęcić młodego człowieka do podjęcia działań zdrowotnych. Czy dzieci mają pasje? Oczywiście! W Szkole Podstawowej w Strzałkowie mamy takie dzieciaki! Do nich zalicza się m.in. Martyna Matysiak z klasy V. „Bo ja lubię biegać” – tak mówi o sobie. Swoją przygodę z bieganiem zaczęła w wieku 4 lat. Talent do biegania, wytrwała praca, wsparcie rodziców sprawiły, że Martynka z roku na rok robi postępy i bardzo chętnie bierze udział w zawodach. Jej ostatnie osiągnięcia to: Festiwal Biegowy Gminy Malanów "Malanowska Jesień" 2019 kat. wiek.2010/2009 - I miejsce; XIII Bieg Kościuszki – rocznik 2009/20010 – I miejsce; XXXIX BIEG PTOLEMEUSZA BIEGI DZIECIĘCIE I MŁODZIEŻOWE - rocznik 2009-2010 - I miejsce. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów i wytrwałości w dążeniu do celuJ

Zdj.:M.Kurzajczyk; AMatysiak; OSiR Malanów-fotorelacja   Beata Grzelaczyk

 

View the embedded image gallery online at:
http://spstrzalkow.pl/index.php?start=70#sigFreeIdcbea0e6f9f

Sezon sportowy w nowym roku szkolnym rozpoczął Szkolny Turniej Piłki Nożnej klas IV – VIII. Wzięły w nim udział reprezentacje poszczególnych klas. Rozgrywki rozpoczęli najmłodsi uczestnicy klasa IV i V. Mecz zakończył się zwycięstwem klasy V. Następnie rywalizowały drużyny z klas starszych VI,VII i VIII. Po rozegraniu meczy systemem „każdy z każdym” zespoły zajęły następujące miejsca:

Klasy młodsze

I miejsce – klasa V

II miejsce - klasa IV

Klasy starsze

I miejsce – klasa VII

II miejsce – klasa VIII

III miejsce – klasa VI 2

IV miejsce – klasa VI 1

View the embedded image gallery online at:
http://spstrzalkow.pl/index.php?start=70#sigFreeIdf9a6ff1e13

2 października b.r. w naszej szkole odbyły się demokratyczne wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Komisja wyborcza w składzie Martyna Matysiak, Maria Pszczoła i Kacper Ochlik, pod opieką p. Marty Tarłowskiej zadbała, by wybory przebiegały prawidłowo i sprawnie. Uczniowie i pracownicy szkoły głosowali na troje kandydatów: Julia Kędzia z klasy VI, Weronika Pietrzak z kl. V i Marcin Słopień z kl. VII. Przewodniczącym szkoły został Marcin Słopień, zdobywając 42 głosy. Zastępcą przewodniczącego została Julia Kędzia, a sekretarzem- Weronika Pietrzak. Gratulujemy i mamy nadzieję, że wybrana Rada będzie zgodnie współpracować i godnie rezprezentować naszą szkołę.

View the embedded image gallery online at:
http://spstrzalkow.pl/index.php?start=70#sigFreeId72ef6e6d5d

20 września to najważniejszy dzień w roku dla wszystkich przedszkolaków. Tego dnia obchodzimy Dzień Przedszkolaka! Dla strzałkowskich przedszkolaków to był wyjątkowy dzień. Były zabawy, tańce, słodkości, ale najważniejsze to przyjęcie siedmiorga dzieci do grona Przedszkolaków. Dzieci, które w tym roku szkolnym rozpoczęły naukę w naszym przedszkolu, zostały uroczyście pasowane na Przedszkolaków przez Panią dyrektor Annę Kruczkowską. Najpierw jednak musiały przejść mały sprawdzian na przedszkolaka i złożyć ślubowanie. Zadania , zagadki, znajomość zasad zachowania i bezpieczeństwa, umiejętność zabawy w grupie i współpracy oceniali rodzice i pani dyrektor. Egzamin zdany - każdy nowy przedszkolak otrzymał Dyplom pasowania na Przedszkolaka, a starsi Dyplom Superprzedszkolaka oraz drobny upominek. Zakończenie uroczystości było takie jak dzieci lubią najbardziej - słodkie i smaczne.

View the embedded image gallery online at:
http://spstrzalkow.pl/index.php?start=70#sigFreeId91e177d6d8

Tegorocznej edycji programu przyświecało hasło: "Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!" a jej celem było budowanie świadomości ekologicznej, nauka segregacji śmieci, kształtowanie nawyków ekologicznych oraz działanie na rzecz ochrony środowiska. Wyposażeni w worki i rękawiczki oraz pozytywnie zmotywowani ambitnym celem przedsięwzięcia uczniowie wraz z nauczycielami udali się w teren, gdzie ruszyli do walki o porządek. Sprzątającym sprzyjała piękna, słoneczna pogoda. Akcja przebiegła bardzo sprawnie, a efekty pracy były zadowalające. Koordynator przedsięwzięcia dziękuje wszystkim za zaangażowanie i zaprasza do udziału w kolejnych programach ekologicznych.

View the embedded image gallery online at:
http://spstrzalkow.pl/index.php?start=70#sigFreeIdafe64ff263