Przewodnicząca

Anna Werbińska

Zastępca przewodniczącej

Beata Szprync

Skarbnik

Agnieszka Wypych

Sekretarz

Maria Bekalarek