Przewodnicząca

Orina Durkiewicz

Zastępca przewodniczącej

Agata Urbaniak

Skarbnik

Paulina Miklas

Sekretarz

Paulina Szymańska