„Każdy koniec jest początkiem czegoś nowego…”

         Ostatni dzwonek w tym roku szkolnym zabrzmiał 24 czerwca. Dla klasy VIII był to również ostatni dzwonek w naszej szkole. Na uroczystość zakończenia roku szkolnego przybył, oprócz uczniów, nauczycieli i rodziców, zaproszony gość - Pani Wójt Maria Krawiec. Rozpoczęliśmy od odśpiewania hymnu i wprowadzenia pocztu flagowego. Pani Dyrektor Anna Kruczkowska w swoim przemówieniu podziękowała wszystkim za cały rok ciężkiej pracy
i wspólnie z wychowawcami, tym uczniom którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce, wręczyła nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców. Wynagrodzone zostały również dzieci, które wykazały się innymi dokonaniami. Przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałkowie przekazał nagrody i dyplomy laureatom konkursu plastycznego i wiedzy pożarniczej. W imieniu całej społeczności szkolnej Pani Dyrektor podziękowała Pani Wójt za pomoc i wsparcie, okazywane naszej szkole. W dowód uznania ofiarowała pamiątkowe zdjęcie uczniów. Wręczyła też dyplomy z podziękowaniami rodzicom zaangażowanym w pracę na rzecz Rady Rodziców. Oficjalną część zakończyło uroczyste przekazanie pocztu flagowego klasie siódmej. Ustępujący uczniowie klasy ósmej przekazali swoje obowiązki nowo wybranym do tej zaszczytnej funkcji, następnie złożyli ślubowanie, a Pani Dyrektor i wychowawczyni Pani Kinga Ostojska wręczyły im pamiątkowe dyplomy absolwentów. Przedstawicielka klasy siódmej pożegnała uczniów opuszczających mury naszej szkoły, a w dowód sympatii i na szczęście ósmoklasistom wręczono porcelanowe figurki słoni z trąbą skierowaną do góry. Na koniec absolwenci zaprezentowali program artystyczny. Jak pożegnać się ze szkołą? Na poważnie? Na wesoło? Jak przy każdym pożegnaniu nie obyło się bez łez, uczniowie opuszczający naszą szkołę na zawsze zapiszą się w naszej pamięci. Na koniec Pani Dyrektor życzyła wszystkim wspaniałych, bezpiecznych wakacji i udanego wypoczynku.

                                                                                                 Kinga Ostojska