Uczniowie z klasy 7 w środę 15 czerwca wraz z opiekunami, wybrali się na wycieczkę rowerową. Celem rajdu było poznanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych naszej najbliższej okolicy. Trasa wycieczki została tak zaplanowana, aby uczniowie mogli przejechać częścią szlaku dydaktycznego "Kawęczyn" - trasa IV – Z WAŁU MALANOWSKIEGO NAD LIPICKIE MOKRADŁA.

Jest to najdłuższy ze szlaków rowerowych "Kawęczyn", na trasie, którego jest także nasz zabytkowy kościół w Strzałkowie. Przejechaliśmy południową częścią tego szlaku, poprowadzoną przez Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Lipickie Błota". Tam przy punkcie dydaktycznym 12 dowiedzieliśmy się jaki obszar zajmują "Lipickie Błota", jak powstały, jakie gatunki flory i fauny występują na tym terenie. Ciekawostka to legendy o Bagnach Lipickich, a jedna z nich "O psie w złotej obroży", który pojawia się po zachodzie słońca, bardzo nas zainteresowała, bo oprócz informacji zamieszczonej na tablicy mogliśmy wysłuchać opowieści babci naszego kolegi Piotrka p. Stanisławy.

Piotrek mieszka właśnie w sąsiedztwie bagien i u niego zatrzymaliśmy się dłużej. Wyprawa rowerowa była bardzo udana. Już planujemy kolejną w przyszłym roku szkolnym.