Rys historyczny

Okres po zakończeniu I wojny światowej zapisał się w historii jako czas, w którym Polacy zachęceni porażką zaborców, rozpoczęli walkę o kształt państwa jaki my znamy obecnie. Świat podnosił się z kolan po pierwszym tak dużym konflikcie międzynarodowym, a Rzeczpospolita po 123 latach zaborów w końcu była w stanie myśleć o budowie silnego państwa. Było to jednak państwo złożone z 3 diametralnie różniących się od siebie obszarów. Jednak przed przystąpieniem do odbudowy kraju, należało jeszcze rozstrzygnąć kwestię granic, ponieważ odrodzone w dniu zakończenia I wojny światowej państwo, nie miało ich ustalonych. Podporządkowane państwu polskiemu były ziemie głównie zaboru rosyjskiego oraz austriackiego, co oznacza, że obszary strategicznie ważne dla Polski jak na przykład Śląsk, Pomorze i Wielkopolska pozostawały nadal w rękach byłego zaborcy pruskiego. Największą popularność zdobyły dwie koncepcje: inkorporacyjna oraz federacyjna. Za pierwszą oponował Roman Dmowski i mówiła ona o przyłączeniu do granic Polski tylko tych terenów, na których dominowała ludność polska. Druga była preferowana przez Józefa Piłsudzkiego i zakładała ona utworzenie państw (Litwy, Ukrainy i Białorusi) na przedrozbiorowych ziemiach znajdujących się w granicy Rzeczypospolitej, a krajom tym miała przewodzić Polska.

Polska powstaniami stoi

Najwcześniej w swoje ręce wzięli swój los Wielkopolanie. Powstanie Wielkopolskie to największy zryw niepodległościowy zakończony sukcesem na terenie zaborów. W Wielkopolsce również ścierały się dwie koncepcje dotyczące rozwiązania przynależności tejże ziemi do terenów państwa polskiego. Na konferencję pokojową, która miała się odbyć w styczniu 1919 roku, czekać kazała endecka Naczelna Rada Ludowa, a ku walce zbrojnej skłaniała się Polska Organizacja Wojskowa (POW), harcerze oraz członkowie towarzystwa „Sokół” i związków konspiracyjnych. Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 roku, dzień po przybyciu Ignacego Paderewskiego do Poznania. Znany na całym świecie pianista orędował w sprawie polskiej u swoich wpływowych widzów i tym zyskał szacunek osób walczących o niepodległość w kraju. W Poznaniu wygłosił przemówienie przed hotelem Bazar, bo zgromadził się tam tłum Polaków. Jego obecność nie podobała się wciąż utrzymującemu się przy władzy zaborcy pruskiemu, próbowano przeszkodzić mu w dotarciu do Poznania, a także wręczono mu nakaz opuszczenia miasta. Dzień po przemówieniu zaborca urządził paradę wojskową, w której zrywano flagi polskie i alianckie, atakowano różne polskie instytucje. Te działania doprowadziły do zamieszek, które przerodziły się w powstanie.

Przebieg

Powstańcy działali szybko i pewnie, co pozwoliło im zbudować tak bardzo potrzebną przewagę nad oddziałami niemieckimi już od samego początku. Zaborca nie docenił zorganizowania Polaków i wsparcie zbrojne dotarło dopiero w połowie stycznia. Powstanie największy rozmiar miało w Poznaniu, ale niedługo po rozpoczęciu objęło swoim zasięgiem niemal całą Wielkopolskę. Powstańcy zdobywali kolejne miejsca i instytucje tj. Cytadela czy komendy armii Reichswehry. Dowódcą powstania został kapitan Stanisław Taczak. Niemcy odmawiali wzięcia odpowiedzialności za wywołanie powstania, jednak podczas prowadzonych rozmów pokojowych przyznali rację polskiej delegacji i pułk za to odpowiedzialny opuścił miasto. W tym samym czasie kolejne miasta były wyswobadzane z kontroli niemieckiej. Dużo Polaków zamieszkiwało chociażby Środę czy Śrem, gdzie przejęli władzę już odpowiednio 11 listopada i 31 grudnia. Paderewski opuścił Wielkopolskę w pierwszych dniach stycznia i jego wyjazdowi towarzyszyły kolejne wyzwolenia miast (był tłumnie witany w wolnym już Ostrowie, bo mijał go w drodze do Warszawy). W międzyczasie NRL przejęła niejawnie władzę, aby nie dopuścić do chaosu organizacyjnego i 4 stycznia powołała Wojciecha Trąmpczyńskiego na Naczelnego Prezesa Prowincji Poznańskiej i Prezesa Rejencji w Poznaniu. Nie został on uznany przez władze pruskie. Poznaniacy nie mogli się jednak czuć bezpiecznie, bo na lotnisku w Ławicy stacjonował duży oddział niemiecki. W nocy z 5 na 6 stycznia oddział powstańczy przeprowadził więc akcję odbicia portu lotniczego i udało im się tego dokonać jednocześnie zdobywając wszystkie samoloty znajdujące się na lotnisku, które potem posłużyły do organizacji lotnictwa powstańczego. W Wielkopolsce brakowało jednak generałów, więc marszałek Piłsudski wysłał do Poznania generała Józefa Dowbora-Muśnickiego, który jedną ze swoich pierwszych decyzji powołał Armię Wielkopolską i zarządził nabór wśród kilku roczników. Naczelna Rada Ludowa ogłosiła przejęcie władzy 9 stycznia i odwołała ze stanowisk antypolskich urzędników oraz powołała polskich starostów na obszarach wiejskich. Piłsudski nie wierzył w polskość i chęć przyłączenia się do państwa polskiego Wielkopolski, więc oficjalnie nie popierał powstańców. NRL rozpoczęła również starania dyplomatyczne za pośrednictwem Komitetu Narodowego Polskiego, który urzędował w Paryżu. Dzięki temu udało się wywołać presję na władzach niemieckich i wywalczyć zawieszenie broni, ponieważ marszałek Francji uznał walkę przeciwko Polakom z Wielkopolski jako naruszenie traktatu pokojowego z 1918 roku. Zawieszenie broni podpisano 16 lutego 1919 roku, co nie oznaczało jednak całkowitego zaprzestania walk, były one przecież prowadzone w czasie rokowań między stroną polską, a niemiecką od 2 lutego, dalej odbywały się potyczki, jednak później NRL zaczęła też działać w strefie politycznej i oświatowej. Polska strona zdobyła 42/60 miejsc w Radzie Miejskiej Poznania, ustanowiono język polski jedynym językiem urzędowym, zniesiono dodatek finansowy dla Niemców przenoszących się na te tereny, co spowodowało nagły odpływ ludności niemieckiej. 28 czerwca 1919 roku nastąpiło uroczyste podpisanie traktatu wersalskiego, który oddawał Polsce ziemie zajmowane przez Prusy. Jego założenia weszły w życie w styczniu kolejnego roku i wtedy można mówić o zakończeniu walki o przynależność Wielkopolski do Polski.

Upamiętnienie powstania

Powstanie Wielkopolskie, mimo że jest jedynym wygranym polskim powstaniem, nie jest obecne w dyskursie publicznym tak mocno jak choćby Powstanie Warszawskie. W samym Poznaniu wydarzenie to jest upamiętnione w różny sposób: ulice czy place na cześć największych bohaterów czy dowódców. 2018 rok był ustanowiony Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Na Grobie Nieznanego Żołnierza jest tablica upamiętniająca to powstanie. Wielkopolska pamięta o swoich powstańcach, teraz czas na to by pamięć ta była obecna również u mieszkańców innych regionów.

W grudniu w ramach projektu ,,Wesprzyj seniora” przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Strzałkowie wraz z opiekunką panią Anną Mąkowską zorganizowali akcję zbiórki różnych akcesoriów i produktów żywnościowych dla naszych seniorów. Niezależnie od tego co dzieje się wokół nas, każdy człowiek zasługuje na to, aby godnie i radośnie przeżyć Święta Bożego Narodzenia. Seniorzy z Domu Opieki Społecznej w Liskowie to osoby starsze, chore oraz  niekiedy samotne. Nie mają żadnej pomocy od swoich najbliższych lub w ogóle nie mają nikogo. Chcieliśmy żeby każdy z nich mógł cieszyć się świąteczną magią, niespodzianką, a także dać im radość i myśl, że ktoś o nich pamięta. Nie zapomnieliśmy także o dzieciach z pobliskiego Domu Dziecka. Dla nich również przygotowaliśmy świąteczną paczkę i korzystając z wizyty mogliśmy ją wręczyć, a także życzyć im wesołych Świąt i spełnienia marzeń w nadchodzącym Nowym Roku. Dzieci bardzo miło nas przyjęły i podziękowały za ten podarunek. Wzruszeni i pełni nadziei wróciliśmy do domu. Dziękujemy pani dyrektor, nauczycielom, dzieciom i pracownikom szkoły za tak efektywne włączenie się do akcji. Życzymy wszystkim zdrowych, wesołych i cudownych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślnego Nowego Roku.

kartka swiateczna

40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce - Wrota Podlasia

Święto Pluszowego Misia to bardzo „przytulne” święto. Wszystkie dzieci kochają swoje misie i uwielbiają je przytulać - tak jak przedszkolaki ze Strzałkowa. 25 listopada dzieci przyniosły swoje przytulanki i tego dnia większość zabaw była związana z misiami. Pomogły także w nauce. Przedszkolaki liczyły misie, porównywały, dzieliły według cech. Na koniec każdy miś został namalowany i otrzymał swój portret. Kilka dni później były Andrzejki. Dzieci poznały dawny zwyczaj i same mogły pobawić się w zgadywanie co ich czeka w przyszłości. Przedszkolaki czeka oczywiście wspaniała przyszłość, sława, wielkie odkrycia, wygrane w totolotku, podróże dookoła świata, a nawet w kosmos;). Zawód wykonywany w przyszłości też jest ważny. A żeby wszystkie wróżby i marzenia się spełniły należało trafić monetą do „studni”. Jedno z marzeń z pewnością się już spełniło, bo 6 grudnia odwiedził przedszkolaki Mikołaj! I to jak?! Śniegu dla sań jednak za mało, za to dla bryczki i kucyka w sam raz. Właśnie tak, z wielkim workiem dotarł do przedszkolaków Mikołaj. Dzieci zaprosiły go przedszkola i okazało się, że w pękatym worku znajdują się wspaniałe prezenty! W podziękowaniu przedszkolaki zaśpiewały piosenkę dla gościa i wręczyły Mikołajowi własnoręcznie narysowane portrety i życzenia. Mikołaj obiecał dzieciom, że z pewnością odwiedzi je za rok, a jeśli pięknie wykonają wszystkie zadania z Kalendarza Adwentowego to spotkają się jeszcze w święta. Jest na to szansa bo przedszkolaki do zadań przykładają się bardzo starannie – przedszkolna choinka wygląda pięknie, a było to jedno z pierwszych zadań. Kolejne zadania przed nami…

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzałkowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

w Szkole Podstawowej w Strzałkowie

na okres 10 miesięcy (0,73 etatu)

od 10.01.2022 r. do 10.01.2023 r. (z wyłączeniem wakacji)

liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

,,ASYSTENT UCZNIA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI’’

Asystent ASPE przed podjęciem pracy oraz w trakcie, zostanie przeszkolony według następujących typów szkoleń:

- szkolenia obligatoryjne podstawowe zakończone egzaminem dopuszczającym asystenta do pracy,

- szkolenia obligatoryjne uzupełniające: zorganizowane w trakcie świadczenia pracy ASPE,

-szkolenia fakultatywne: uzupełniające wiedzę i umiejętności ASPE dostosowane do potrzeb wynikających z pracy z określonym uczniem realizowane w trakcie świadczenia pracy przez ASPE.

Wymagania niezbędne:

- życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej 

- list motywacyjny

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, świadectwa),

- kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. o ukończonych kursach i szkoleniach itp.),

- wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

- zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

- posiadanie aktualnych badań SANEPID,

- znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym.

Wymagania dodatkowe:

- dobry stan zdrowia umożliwiający wykonywanie czynności fizycznych, silnie obciążających układ ruchowy.

Kompetencje psychospołeczne:

- odporność na stres i trudne sytuacje,

- zdolność do szybkiego reagowania,

- umiejętność podejmowania decyzji na podstawie rzetelnej analizy sytuacji,

- umiejętność radzenia sobie z trudnościami,

- spostrzegawczość,

- podzielność uwagi,

- umiejętność panowania nad emocjami,

- odpowiedzialność,

- umiejętność nawiązywania kontaktu z drugą osobą,

- umiejętność obserwowania i słuchania,

- otwartość na uczenie się,

- posiadanie aparycji i empatii oraz innych cech wskazanych w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi,

- umiejętność planowania i organizowania przebiegu dnia,

- umiejętność współpracy z osobami dorosłymi, w tym z rodzicami, specjalistami (np. psycholog, pedagog),

- umiejętność pracy z uczniami a także z grupą uczniów,

- umiejętność pracy zespołowej,

- umiejętność dostosowania komunikacji do możliwości i potrzeb partnera interakcji.

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

- obecność podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

- obecność podczas zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

- obecność podczas zajęć rewalidacyjnych,

- obecność podczas zajęć dodatkowych, w tym rozwijających zainteresowania i uzdolnienia,

- obecność podczas przerw,

- obecność podczas wycieczek, zielonych szkół, zajęć dydaktycznych prowadzonych w terenie itp.,

- podczas uroczystości szkolnych

Obligatoryjnie:

- pomoc w przemieszczaniu się i transporcie,

- pomoc w przyjmowaniu posiłków,

- czynności związane z utrzymaniem higieny i korzystaniem z toalety (po ustaleniu z rodzicami lub opiekunami prawnymi ucznia),

- wsparcie ucznia podczas zajęć w celu zwiększenia jego aktywności i uczestnictwa m.in. poprzez motywowanie ucznia do wysiłku, pomoc w korzystaniu z materiałów i pomocy dydaktycznych oraz sprzętu specjalistycznego, pomoc w wykonywaniu notatek,

- podejmowanie działań zmierzających do usuwania barier i ograniczeń w bezpośrednim otoczeniu ucznia, celem ułatwienia mu uczestniczenia w szkolnych aktywnościach,

- pomoc w porozumiewaniu się i uczestnictwie w grupie (w miarę możliwości),

- pomoc w odrabianiu pracy domowej i udziale w aktywnościach podczas zajęć opiekuńczych,

- wsparcie w uzyskaniu jak największej samodzielności w przedszkolu i szkole,

- wsparcie w rozwiązywaniu problemów związanych z codziennym funkcjonowaniem ucznia w sytuacjach edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczych,

- współpraca z rodziną, nauczycielami i wychowawcami oraz specjalistami w szkole, pracownikami administracji i obsługi szkoły, pielęgniarką, innymi osobami, stosownie do potrzeb, w tym zakresie przygotowania potrzebnego sprzętu i pomocy dydaktycznych dla ucznia,

- udział w spotkaniach służących ocenie poziomu funkcjonowania ucznia, zmierzających do usuwania barier i ograniczeń w środowisku,

- udział w sporządzaniu opinii dotyczącej funkcjonowania ucznia, w szkole, we współpracy z nauczycielami.

Fakultatywnie:

- czynności pielęgnacyjne,

- komunikacja i porozumiewanie się (np. wspomagające i alternatywne metody komunikacji),

- wsparcie ucznia z zaburzeniami zachowania lub przejawiającego zachowania trudne/ryzykowne (zapobieganie sytuacjom trudnym, dbanie o bezpieczeństwo ucznia, interwencja w przypadku sytuacji tzw. podwyższonego ryzyka),

- wspieranie procesu adaptacji ucznia do środowiska szkolnego poprzez m.in. zapewnianie wsparcia emocjonalnego i bezpośrednią pomoc w radzeniu sobie z nowymi sytuacjami,

- asystowanie ucznia w drodze do i ze szkoły.

Zakres odpowiedzialności:

- monitorowanie aktywności ucznia w obszarach objętych wsparciem,

- wspieranie ucznia w rozwijaniu kontaktów społecznych, korzystaniu z usług kulturalnych, rekreacji,

- obserwowanie samopoczucia ucznia w czasie sprawowania opieki, w tym zakresie funkcjonowania psychicznego ucznia,

- asystowanie ucznia w wykonywaniu czynności, których nie może wykonać samodzielnie,

- współpraca z dyrektorem, nauczycielami i specjalistami pracującymi w szkole w zakresie udzielanej przez ASPE pomocy,

- obserwacja i dokumentowanie postępów i trudności ucznia oraz przekazywanie zebranych informacji nauczycielom szkoły,

- udział w radach pedagogicznych zgodnie z art. 69 ust. 3a ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, ze zm.),

- ewaluacja pracy własnej, modyfikacja realizowanych zadań, w przypadku braku ich efektywności,

Miejsce działania ASPE:

- w budynku szkoły (stołówka, świetlica, szatnia, korytarz, gabinet specjalistyczny, toaleta, sala lekcyjna i inne),

- na placu zabaw/boisku szkolnym,

- poza terenem szkoły (wyłącznie w sytuacjach związanych z działaniami szkoły, np. wycieczki).

Termin i miejsce składania ofert.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 13 grudnia 2021 r. osobiście w dni robocze w godz. od 8.00 do 12.00 w budynku Szkoły Podstawowej w Strzałkowie, 62-850 Lisków, Strzałków 65 - sekretariat lub pocztą na adres szkoły. Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci są zobowiązani do złożenia wyłącznie dokumentów wymaganych w treści ogłoszenia o naborze, w zamkniętej kopercie i z dopiskiem: „DOTYCZY NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY ASYSTENT UCZNIA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI’’. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys (CV) należy opatrzyć klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych przez Szkołę Podstawową w Strzałkowie, w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Szkole Podstawowej w Strzałkowie, na które aplikuję (zgoda dotyczy danych wykraczających poza zakres określony w art 221 § 1 Kodeksu pracy). Dane osobowe podaję dobrowolnie. Zapoznałam/em się z zamieszczoną w ogłoszeniu Klauzulą informacyjną”. Wymagane dokumenty aplikacyjne i oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

ZATRUDNIENIE NASTĄPI POD WARUNKIEM OTRZYMANIA DOFIANSOWANIA Z PROGRAMU PILOTAŻOWEGO ,,ASYSTENT UCZNIA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI’’.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Słowami Mazurka Dąbrowskiego rozpoczęła się w Szkole Podstawowej w Strzałkowie, uroczystość z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.

O 123 latach niewoli i drogi Polski do odzyskania wolności, opowiadała zaciekawionym wnukom  (w tej roli Filip Jarosik i Kinga Przybyła) niesamowita babcia (zagrana przez Nikolę Czaja).

Rozmowie aktorów z zapartym tchem, przysłuchiwała się cała społeczność szkolna, biorąca udział w apelu.

Opowieści o bohaterstwie Polaków, przeplatały wiersze i piosenki wykonane przez uczniów z klasy IV i VIII.

„Niepodległa, niepokorna, już nie zginie nigdy z map.

Bo jest nasza, bo jest wolna, bo na imię Polska ma” – ze wzruszeniem w głosie, zaśpiewała na koniec przedstawienia Amelia Majdańska.

Pani Dyrektor Anna Kruczkowska przypomniała uczniom, że patriotyzm to nie tylko walka z bronią w ręku w czasie wojny.

Żyjąc w wolnej Polsce, możemy każdego dnia okazywać miłość Ojczyźnie na wiele sposobów, m. in. dbając o nasz język ojczysty i sumienność w nauce.

Głównym celem projektu jest umożliwienie dzieciom użycia języka angielskiego w realnej komunikacji oraz promowanie idei „snail mail” czyli wiadomości wysyłanych tradycyjną drogą pocztową, która zanika w dobie wszechobecnej cyfryzacji. Naszymi partnerami w projekcie są dzieci ze Szkoły Podstawowej w Viljandi, w Estonii. Projekt polega na wymianie pocztówek trzy razy w roku: z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych (ten etap mamy już za sobą), Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy. Nasi uczniowie z klas V, VI i VII wysłali już pocztówki przedstawiające Strzałków lub okolice wraz z informacjami o sobie w języku angielskim. Wkrótce potem otrzymali piękne widokówki z wizerunkiem miasteczka Viljandi. Wiele radości sprawiło odczytywanie wiadomości od kolegów i koleżanek z innego kraju. Nauka języka może być ciekawa i inspirująca.

Od początku roku szkolnego minęły już dwa miesiące. Dla przedszkolaków były to dni pełne zabawy, nauki, ale także dni świąteczne i uroczyste. 20 września obchodzony jest Dzień Przedszkolaka. W tym dniu świętowały wszystkie dzieci, ale szczególnie te przedszkolaki, które przygodę z przedszkolem dopiero rozpoczynały. Pani Dyrektor Anna Kruczkowska pasowała je na Przedszkolaki. Były dyplomy, upominki i słodycze, konkursy i zabawy, fotobudka. Kilka dni później, 30 września swoje święto mieli Chłopcy. Dziewczynki złożyły Kolegom życzenia i wręczyły upominki przygotowane przez Mamy. A potem wspólna już zabawa! W październiku świętowali nauczyciele, którym przedszkolaki złożyły piękne życzenia oraz kilkoro dzieci obchodziło urodziny. Jubilat zawsze otrzymuje własnoręcznie wykonane przez kolegów laurki i rysunki. 5 listopada świętowaliśmy Dzień Postaci z Bajek. Dzieci mogły przebrać się za bohatera ulubionej bajki. Do przedszkola przybył Czerwony Kapturek, Wróżka, Smok, Kapitan Hak z Piotrusia Pana, ale także bohaterowie współczesnych telewizyjnych bajek – Elza, Myszka Minnie, Skye i Chase z Psiego Patrolu. Przedszkolaki odgadywały zagadki, rozwiązywały quiz, pomogły Kopciuszkowi wybierać groch i bawiły się na balu. W nagrodę otrzymały pyszne zdrowe jabłko. W listopadzie czeka nas jeszcze Dzień Pluszowego Misia i Andrzejki, potem Mikołajki … Z pewnością trafi się jeszcze jakaś okazja do świętowania w naszym przedszkolu!

25 października 2021r. odbyły się MISTRZOSTWA GMINY LISKÓW W UNIHOKEJU dziewcząt i chłopców rocznik 2007-2008.

W składzie drużyn reprezentujących nasza szkołę znaleźli się następujący uczniowie:

Dziewczęta: Julia Ostrowska, Weronika Pietrzak, Martyna Matysiak, Ewelina Humelt, Julia Kędzia, Amelia Majdacka, Patrycja Przygońska, Klaudia Kurzawa.

Chłopcy: Szymon Urbańczyk, Wiktor Matysiak, Kamil Majerowicz, Przemysław Przygoński, Krystian Noskowski, Mateusz Wypych, Przemek Wypych, Adam Urbaniak.

Rozgrywki odbywały się systemem „każdy z każdym”. Po rozegraniu wszystkich tercji i podsumowaniu wyników nasze drużyny zajęły następujące miejsca: dziewczęta III miejsce, chłopcy III miejsce.