Uczniowie Szkoły Podstawowej w Strzałkowie z niecierpliwością czekali na wznowienie pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach projektu SKS. Dopiero w połowie lutego 2021 roku można było rozpocząć prowadzenie zajęć i to wyłącznie na otwartym obiekcie sportowym (boiska wielofunkcyjne, „orliki”). Niestety panująca epidemia nie pozwala na prowadzenie takich zajęć w obiektach zamkniętych (sala gimnastyczna). W zajęciach biorą udział uczniowie z klas IV-VIII.

Celem zajęć SKS jest przede wszystkim:

- promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia,

- kształtowanie i utrwalanie zachowań prozdrowotnych poprzez wszechstronny rozwój ucznia,

- uświadomienie potrzeby zdrowego stylu życia i dbania o prawidłową postawę ciała,

- wykształcenie potrzeby czynnego wypoczynku w formie indywidualnej i grupowej,

- rozbudzanie zainteresowań różnymi formami aktywności fizycznej,

- motywowanie do pracy i osiągania lepszych wyników sportowych.

W ramach spotkań prowadzonych dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia z lekkiej atletyki i atletyki terenowej jak również elementów zespołowych gier sportowych.