Choć zima powoli dobiega końca i coraz więcej ciepłych dni, chciałabym wraz z klasą 7 przywołać wspomnienia zimowej aury. Po feriach rozpoczęliśmy prace nad projektem zatytułowanym „Muzyczna zima”. Uczniowie fotografowali piękne śnieżne krajobrazy w swoim otoczeniu, następnie dobierali muzykę, która ich zdaniem najlepiej oddawała charakter obrazów. Trzecim etapem projektu było wyszukanie cytatów, wierszy, czy fragmentów prozy w utworach Literackich Patronów Roku 2021. Wśród wybranych tekstów pojawiła się twórczość: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Stanisława Lema, Tadeusza Różewicza oraz Cypriana Kamila Norwida. Efektem końcowym naszych prac jest poniższy film, zapraszam do obejrzenia.

Za współpracę i zaangażowanie dziękuję: Nikoli, Patrycji G., Martynie, Julce, Kamili, Klaudii, Szymonowi K., Kamilowi , Amelce, Wiktorowi, Marysi, Michałowi oraz Szymonowi U., a w szczególności Krystianowi, za pomoc przy tworzeniu filmu.       Aneta Matczak

 https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1E4l4Lsaq8RnxjCm-n_7mOrsC9w3x503c%2Fview%3Fusp%3Dsharing%26fbclid%3DIwAR2vQi581kTGvBm1FH9XST7H-fLHVTa6vB25eGOsCRL_XS5UuC0M_9zaLJA&h=AT26_6dd41fJRQEN1DWZrWRNwnWcVZ91TCWijZ9yae4O_oT6uoM4SVqsZZAXf-9ivHXqCKlPn4Pg5EyJvXGyhW5U4C1Mn0-4HPNueXzU7a4sTJFamf0ILvfbBUleRif1kyiG