Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 - uczniowie klas I - III szkoły podstawowej od 18 stycznia 2021 r. wracają do nauki stacjonarnej.

Organizacja zajęć w szkole będzie przebiegać według wytycznych MEiN, MZ i GIS dla klas I - III szkół podstawowych oraz zgodnie z zaktualizowanymi Procedurami bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 w Szkole Podstawowej w Strzałkowie.

Plan lekcji nie ulegnie zmianie.
Dzieci zostaną objęte opieką świetlicową (godziny pracy świetlicy szkolnej):
 Poniedziałek - 11:30 - 12:30
 Wtorek - 11:30 - 12:30
 Środa - 11:30 - 12:30
 Czwartek - 11:30 - 13:20
 Piątek - 11:30 - 12:30
Dowóz uczniów będzie odbywał się na tych samych zasadach - trasy i godziny odjazdów nie  zostały zmienione.  
Od 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I - III będą mogli korzystać w szkole  z  żywienia.  Odbiór obiadów przez rodziców uczniów z kl. IV-VIII, którzy do tej pory korzystali z obiadów możliwy będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 11:30 - 14:00 w szkole.

Pozostałe informacje zostaną przekazane uczniom przez wychowawców.

Przypominamy, że do szkoły mogą uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji. Dzieci należy zaopatrzyć w maseczki ochronne. Rodzice przyprowadzają dzieci do szkoły (według ustalonych wejść) i przekazują je osobom dyżurującym. Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

Uczniowie klas IV - VIII kontynuują naukę systemem zdalnym.

Od dnia 18.01.2021r. - rano autobus szkolny będzie jeździł jak dotychczas.

Odjazd ze szkoły:

- Poniedziałek 12:20
- Wtorek 12:20
- Środa 12:20
- Czwartek 13:20
- Piątek 12:20

Do autobusu szkolnego dzieci wsiadają w maseczkach.