Jest rok 2020, a my po raz kolejny 23 września pod hasłem „Rezygnuję, Redukuję, Segreguję” wyruszyliśmy posprzątać naszą Ziemię!. W poczuciu odpowiedzialności za stan otaczającego nas środowiska, uczniowie Szkoły Podstawowej w Strzałkowie wraz z wychowawcami udali się do przydzielonych im rejonów, aby zbierać śmieci i przywracać naturalne piękno. W przeprowadzeniu akcji pomocne były materiały ( worki na śmieci i jednorazowe rękawiczki)  przekazane szkole przez Urząd Gminy w Liskowie. Cieszymy się, że przyłączając się do tej światowej inicjatywy, możemy potwierdzić naszą wrażliwość i świadomość ekologiczną.