Z uwagi na realne zagrożenie epidemiczne koronawirusem SARS-CoV-2, w tym tendencję wzrostową zachorowań na terenie powiatu kaliskiego, w głębokiej trosce o zdrowie naszych najmłodszych mieszkańców i ich bliskich informuję, że Publiczny Żłobek w Liskowie oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na terenie Gminy Lisków nie zostaną otwarte od 6 maja 2020 r.

O zmianie tej sytuacji będziemy informować Państwa na bieżąco. Decyzję o ewentualnym uruchomieniu opieki podejmiemy jak tylko będzie to możliwe, w warunkach dających jak największe bezpieczeństwo dla dzieci i rodziców oraz we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Kaliszu, po przeanalizowaniu sytuacji epidemiologicznej w regionie.

Jednocześnie przypominam, że rodzicom dzieci do 8. roku życia przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Natomiast decyzję o terminie otwarcia Publicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek N.M.P w Liskowie podejmie jego organ założycielski tj. Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej - Prowincja Łódzka z siedzibą ul. Biegańskiego 10, 91-473 Łódź, zapewniając realizację wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

                                                                       Wójt Gminy Lisków

                                                                      /-/ Maria Krawiec