,,Przyjaźnie i wesoło, żegnamy rzekę, las
       Ach witaj, witaj szkoło, już czas do pracy, czas!

Nowy rok szkolny 2008/2009 rozpoczęliśmy tradycyjnie uroczystą Mszą św. w naszym parafialnym kościele. Dalsza część uroczystości przebiegała już w szkole. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, pani dyrektor powitała wszystkich zgromadzonych: nauczycieli, dzieci oraz ich rodziców. Zapoznała nas z planem pracy szkoły oraz przydziałem wychowawstw na bieżący rok szkolny.