Nowy rok szkolny powitaliśmy przyjmując do swojego grona grupę uczniów, którzy po likwidacji swojej szkoły, wybrali naszą placówkę na miejsce swojej dalszej edukacji. Mamy nadzieję, że nasza szkoła spełni ich oczekiwania  i stanie się miejscem gdzie nawiążą  nowe przyjaźnie, będą mogli rozwijać swoje zdolności i zainteresowania.