A to historia!

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna Oxford Archimedes. PLUS, w której uczestniczyło 16 uczniów z kl.IV-VI, pozwoliła wyłonić troje najlepszych. Laury IV i V stopnia zdobyli Jakub Waliś z kl.IV, Alicja Mąkowska z kl.V i Patrycja Sobczyk z kl.IV. Jednak zwycięzcami okazali się tak naprawdę wszyscy uczestnicy. Każdy sprawdził poziom swojej wiedzy, otrzymał dyplom i nagrodę gwarantowaną- zegarek i czasopismo o tematyce historycznej. Gratulujemy wyników!

A to historia!

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna Oxford Archimedes. PLUS, w której uczestniczyło 16 uczniów z kl.IV-VI, pozwoliła wyłonić troje najlepszych. Laury IV i V stopnia zdobyli Jakub Waliś z kl.IV, Alicja Mąkowska z kl.V i Patrycja Sobczyk z kl.IV. Jednak zwycięzcami okazali się tak naprawdę wszyscy uczestnicy. Każdy sprawdził poziom swojej wiedzy, otrzymał dyplom i nagrodę gwarantowaną- zegarek i czasopismo o tematyce historycznej. Gratulujemy wyników!