Podczas zajęć logopedycznych przedszkolaki przede wszystkim dobrze się bawią, a przy okazji:

       stymulują rozwój mowy,

       kształtują słuch fonematyczny,

       gimnastykują buzie i języki,

       wykonują ćwiczenia oddechowe,

       słuchają opowiadań logopedycznych.

Wytrwałość i systematyczne utrwalanie ćwiczeń w domu daje podstawy do osiągnięcia celu terapii, czyli prawidłowej wymowy. Spotkania z logopedą to także sensoryczne stymulowanie rozwoju dziecka i ćwiczenia motoryki dużej. Popatrzcie sami!

Aneta Matczak

View the embedded image gallery online at:
http://spstrzalkow.pl/#sigFreeIdce0086534e

W marcu w naszej szkole odbył się konkurs matematyczny „Gra matematyczna”, przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII. Przedmiotem konkurencji było wykonanie gry matematycznej o dowolnej tematyce, rodzaju i technice, wymyślenie zasad gry i przygotowanie instrukcji. Wśród prac konkursowych znalazły się przede wszystkim gry planszowe.

Cele ogólne konkursu:

-        Popularyzowanie gier matematycznych,

-        Rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej,

-        Zabawa i nauka przy tworzeniu gry.

Uczestniczki rozwinęły umiejętność tworzenia pytań, układania zadań tekstowych i formułowania poleceń. Treści matematyczne jakie pojawiły się w pytaniach to: Rachunek pamięciowy, Liczby całkowite, Ułamki zwykłe i dziesiętne, Procenty oraz Figury geometryczne. Doceniam wysiłek i pomysłowość!

Serdecznie gratuluję laureatkom:

W kategorii prac zespołowych:
I miejsce - Martyna Matysiak (kl. 6) i Nikola Osicka(kl. 6)


W kategorii prac indywidualnych:
I miejsce - Kinga Witzke (kl. 5)
II miejsce - Julia Ostrowska (kl. 6)

Aneta Matczak


View the embedded image gallery online at:
http://spstrzalkow.pl/#sigFreeId469a52f7ed

W dobie rozmaitych komunikatorów i poczty elektronicznej, warto przypomnieć o pięknej tradycji wysyłania kartek wielkanocnych (w dodatku zrobionych własnoręcznie). Niezwykle istotne jest pielęgnowanie tradycji już od najmłodszych lat, dlatego też nawiązaliśmy kontakt ze szkołą podstawową w Bieszczadach, gdzie w klasie II uczy się dokładnie tylu samo uczniów, co w naszej. Pierwszym (i mamy nadzieję, że nie jedynym) zadaniem była wymiana własnoręcznie zrobionych kartek wielkanocnych. Każdy z uczniów wylosował ucznia z drugiej szkoły, do którego pisał kartkę. Oprócz życzeń, każde z dzieci napisało kilka słów o sobie, oczywiście po angielsku, a także narysowało swój portret.

24 marca otrzymaliśmy piękne kartki od uczniów klasy II Szkoły Podstawowej w Polańczyku. Radości było co niemiara. Okazało się, że dzieci mają wiele wspólnych zainteresowań, grają w te same gry i lubią zwierzęta. Z tajnych źródeł wiemy, że nasze kartki też już dotarły na miejsce i mamy nadzieję, że sprawią dzieciom tyle samo radości, co nam.

View the embedded image gallery online at:
http://spstrzalkow.pl/#sigFreeIdedf3b8e0ec

Uczniowie klasy III podczas zajęć języka angielskiego własnoręcznie wykonali piękne kartki wielkanocne. Tradycja znana, ale adresat –wyjątkowy. Jak wiemy, w pałacu Buckingham zagościło nieco smutku w związku z chorobą księcia Filipa, dlatego postanowiliśmy wesprzeć królewską parę dobrymi życzeniami, płynącymi z serca. A przy okazji dowiedzieć się czegoś więcej o królowej Elżbiecie II i całej Rodzinie Królewskiej. Przedstawiamy przebieg i efekty naszej pracy.

View the embedded image gallery online at:
http://spstrzalkow.pl/#sigFreeIda77df9bb89

Cele konkursu:

  • Kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci zainteresowań fotografią.
  • Uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata i zachęcenie do utrwalania go w fotografii.
  • Zachęcenie do fotograficznej „interpretacji” otaczającej ich rzeczywistości.
  • Propagowanie walorów przyrodniczych regionu, w którym żyjemy.
  • Poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego.
  • Popularyzowanie twórczości fotograficznej.

15 marca b.r. został podsumowany Szkolny Konkurs Fotograficzny „ZIMA W OBIEKTYWIE”. Wzięli w nim udział chętni uczniowie z naszej szkoły z klas IV-VIII. Każdy z uczestników mógł zgłosić do konkursu maksymalnie 3 samodzielnie wykonane zdjęcia. Jury konkursowe przy ocenie prac brało pod uwagę: zgodność z tematem, walor artystyczny, jakość techniczną i poziom estetyczny prac. Spośród nadesłanych prawie 60 zdjęć znalazły się naprawdę dobrze wykonane zdjęcia. Pozwala nam to sądzić, że wśród naszych uczniów są zdolni młodzi adepci fotografii.

Wyniki konkursu:

I miejsce – Adam Urbaniak

II miejsce – Ewelina Humelt

III miejsce egz. – Klaudia Kurzawa i Martyna Jakubczak

Wyróżnienia:

Agata Grygielska, Kuba Urbaniak, Julita Jasińska, Milena Waliś, Kinga Witzke, Martyna Matysiak, Ewelina Humelt, Klaudia Kurzawa, Adam Urbaniak

Gratulujemy!

Organizator konkursu: Beata Grzelaczyk

View the embedded image gallery online at:
http://spstrzalkow.pl/#sigFreeIdaf44e2ba5b

Znany artysta śpiewał „Words don’t come easy to me..”, ale to zdecydowanie nie dotyczy naszych zdolnych uczniów!

Siedemnaścioro uczniów z klas I-III wzięło udział w Szkolnym Konkursie Języka Angielskiego „Mistrz Słówek”, rywalizowali w trzech kategoriach: klasa I, II i III. Walka była bardzo wyrównana, wszyscy byli świetnie przygotowani. Pierwszoklasiści musieli wykazać się znajomością wybranych nazw zwierząt oraz owoców, klasa II i III pokazała, że zna dni tygodnia, miesiące, pory roku oraz liczby. Ogłoszenie wyników nastąpiło 8 marca, w tym pięknym dniu Pani Dyrektor wraz z organizatorką gratulowały zwycięzcom i wręczały nagrody. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni, bo tak naprawdę każdy, kto zdobywa wiedzę jest zwycięzcą.

Klasa I:

I miejsce i tytuł „Mistrza Słówek” otrzymały ex aequo: Michalina Wojtczak i Olivia Szymańska- Behnke, II miejsce zajęła Gabrysia Jędrusiak, a III miejsce- Natalka Tomiec.

Klasa II:

I miejsce i tytuł „Mistrza Słówek” otrzymała Sandra Kurzawa, II miejsce- Wiktor Werbiński, a III miejsce- Bartek Mądrzak.

Klasa III:

I miejsce i tytuł „Mistrza Słówek” otrzymał Alan Gajdziński, II miejsce Antek Miklas, a III miejsce – Błażej Szparaga.

 

View the embedded image gallery online at:
http://spstrzalkow.pl/#sigFreeIdbda4e1ec9a

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Strzałkowie z niecierpliwością czekali na wznowienie pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach projektu SKS. Dopiero w połowie lutego 2021 roku można było rozpocząć prowadzenie zajęć i to wyłącznie na otwartym obiekcie sportowym (boiska wielofunkcyjne, „orliki”). Niestety panująca epidemia nie pozwala na prowadzenie takich zajęć w obiektach zamkniętych (sala gimnastyczna). W zajęciach biorą udział uczniowie z klas IV-VIII.

Celem zajęć SKS jest przede wszystkim:

- promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia,

- kształtowanie i utrwalanie zachowań prozdrowotnych poprzez wszechstronny rozwój ucznia,

- uświadomienie potrzeby zdrowego stylu życia i dbania o prawidłową postawę ciała,

- wykształcenie potrzeby czynnego wypoczynku w formie indywidualnej i grupowej,

- rozbudzanie zainteresowań różnymi formami aktywności fizycznej,

- motywowanie do pracy i osiągania lepszych wyników sportowych.

W ramach spotkań prowadzonych dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia z lekkiej atletyki i atletyki terenowej jak również elementów zespołowych gier sportowych.

View the embedded image gallery online at:
http://spstrzalkow.pl/#sigFreeIdae168968dc

Choć zima powoli dobiega końca i coraz więcej ciepłych dni, chciałabym wraz z klasą 7 przywołać wspomnienia zimowej aury. Po feriach rozpoczęliśmy prace nad projektem zatytułowanym „Muzyczna zima”. Uczniowie fotografowali piękne śnieżne krajobrazy w swoim otoczeniu, następnie dobierali muzykę, która ich zdaniem najlepiej oddawała charakter obrazów. Trzecim etapem projektu było wyszukanie cytatów, wierszy, czy fragmentów prozy w utworach Literackich Patronów Roku 2021. Wśród wybranych tekstów pojawiła się twórczość: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Stanisława Lema, Tadeusza Różewicza oraz Cypriana Kamila Norwida. Efektem końcowym naszych prac jest poniższy film, zapraszam do obejrzenia.

Za współpracę i zaangażowanie dziękuję: Nikoli, Patrycji G., Martynie, Julce, Kamili, Klaudii, Szymonowi K., Kamilowi , Amelce, Wiktorowi, Marysi, Michałowi oraz Szymonowi U., a w szczególności Krystianowi, za pomoc przy tworzeniu filmu.       Aneta Matczak

 https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1E4l4Lsaq8RnxjCm-n_7mOrsC9w3x503c%2Fview%3Fusp%3Dsharing%26fbclid%3DIwAR2vQi581kTGvBm1FH9XST7H-fLHVTa6vB25eGOsCRL_XS5UuC0M_9zaLJA&h=AT26_6dd41fJRQEN1DWZrWRNwnWcVZ91TCWijZ9yae4O_oT6uoM4SVqsZZAXf-9ivHXqCKlPn4Pg5EyJvXGyhW5U4C1Mn0-4HPNueXzU7a4sTJFamf0ILvfbBUleRif1kyiG

 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisków

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz.713 ze zm.) oraz art. 154 ust.1 pkt.1, ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz.910 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lisków na rok szkolny 2021/2022 stanowiący załącznik Nr 1.

§ 2. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lisków na rok szkolny 2021/2022 stanowiący załącznik Nr 2.

           

§3. Podaje się do publicznej wiadomości obowiązujące kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisków określone w uchwale nr XXVII/203/2017 Rady Gminy Lisków z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: ustalenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisków oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

           

§ 4. Podaje się do publicznej wiadomości obowiązujące kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisków, określone w uchwale Nr XXVII/ 202 /2017 Rady Gminy Lisków z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lisków, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania wymaganych kryteriów wraz z określeniem liczby punktów dla każdego kryterium, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lisków oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lisków.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lisków.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

         1. Dyrektorzy szkół

         2. Rejestr zarządzeń

         3. a/a

                                                                                                 Załącznik nr 1
                                                                                                                             do Zarządzenia Nr 0050.4.2021
                                                                                                           Wójta Gminy Lisków
                                                                                                                     z dnia 29 stycznia 2021 r.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ LISKÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMINY

W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

TERMINY

W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 marca 2021 r.

do 19 marca 2021 r.

od 6 maja 2021 r.

do 21 maja 2021 r.

Weryfikacja przez komisję

rekrutacyjną wniosków

o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

od 22 marca 2021 r.

do 26 marca 2021 r.

od 24 maja 2021 r.

do 28 maja 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

31 marca 2021 r.

do godz. 15°°

2 czerwca 2021 r.

do godz. 15°°

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 6 kwietnia 2021 r. do 15 czerwca 2021 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

9 kwietnia 2020 r.

do godz. 15°°

24 czerwca 2021 r.

do godz. 15°°

                                                                                                                     Załącznik nr 2

                                                                                                                             do Zarządzenia Nr 0050.4.2021

                                                                                                            Wójta Gminy Lisków

                                                                                                                   z dnia 29 stycznia 2021 r.

                                                                                                                                      

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO KLAS PIERWSZYCH

PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ LISKÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

TERMINY

W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

TERMINY

W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie

przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 marca 2021 r.

do 19 marca 2021 r.

od 6 maja 2021 r.

do 21 maja 2021 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

od 22 marca 2021 r.

do 26 marca 2021 r.

od 24 maja 2021 r.

do 28 maja 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

31 marca 2021 r.

do godz. 15°°

2 czerwca 2021 r.

do godz. 15°°

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 6 kwietnia 2021 r. do 15 czerwca 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

9 kwietnia 2020 r.

do godz. 15°°

24 czerwca 2021 r.

do godz. 15°°

                                                                                                          

                                                                                                  

                                                                                                                      Załącznik nr 3

                                                                                                                             do Zarządzenia Nr 0050.4.2021

                                                                                                            Wójta Gminy Lisków

                                                                                                                   z dnia 29 stycznia 2021 r.

 

                                                                                                                                                                           

KRYTERIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWA DO UZYSKANIA                   ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA, W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM                         I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM NA ROK SZKOLNY 2021/2022                               DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ LISKÓW

określone w uchwale nr XXVII/203/2017 Rady Gminy Lisków z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: ustalenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisków oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Lp. KRYTERIUM LICZBA PUNKTÓW DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA KRYTERIUM
1 dziecko objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego 10 pkt oświadczenie rodziców/opiekunów zawarte we wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego
2 dziecko, którego rodzina objęta jest pomocą społeczną 9 pkt zaświadczenie z właściwego ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu ze świadczeń, spełnienie warunku
3 dziecko obojga rodziców pracujących 8 pkt zaświadczenie wydane przez pracodawcę o zatrudnieniu, albo informacja o prowadzeniu działalności gospodarczej lub oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
4 dziecko, którego jedno z rodziców pracuje 7 pkt zaświadczenie wydane przez pracodawcę o zatrudnieniu, albo informacja o prowadzeniu działalności gospodarczej lub oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
5

dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły, w której znajduje się oddział przedszkolny

5 pkt oświadczenie rodziców/opiekunów zawarte we wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

                                                                                   

                                                                                                                     Załącznik nr 4

                                                                                                                             do Zarządzenia Nr 0050.4.2021

                                                                                                           Wójta Gminy Lisków

                                                                                                                   z dnia 29 stycznia 2021 r.

 

         

                                                                                               

KRYTERIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA TYCH KRYTERIÓW, A TAKŻE LICZBĘ PUNKTÓW MOŻLIWĄ DO UZYSKANIA ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA, W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM NA ROK SZKOLNY 2021/2022 DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ LISKÓW

określone uchwałą nr XXVII/ 202 /2017 Rady Gminy Lisków z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lisków, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania wymaganych kryteriów wraz z określeniem liczby punktów dla każdego kryterium.

Lp. KRYTERIUM LICZBA PUNKTÓW DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA KRYTERIUM
1 Kandydat do klasy pierwszej szkoły podstawowej realizował przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do której ubiega się o przyjęcie lub przedszkolu znajdującym się w obwodzie wybranej szkoły 6 pkt

Spełnienie kryterium potwierdza Dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki

2 Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole podstawowej, w której kandydat ubiega się o przyjęcie 5 pkt Spełnienie kryterium potwierdza Dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki
3 Kandydat do szkoły podstawowej jest wychowywany tylko przez jednego z rodziców 4 pkt Oświadczenie rodzica o fakcie samotnego wychowywania dziecka
4 Rodzice lub jeden z rodziców kandydata pracuje w miejscowości należącej do obwodu wybranej szkoły podstawowej 3 pkt Zaświadczenie o miejscu zatrudnienia
5 W obwodzie szkoły podstawowej zamieszkują krewni kandydata (np. babcia, dziadek) wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki 2 pkt Oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych kandydata

 

 

 

KARTA ZAPISU DZIECKA DO PIERWSZEJ KLASY

DANE DZIECKA

Imiona i nazwisko dziecka ..............................................................................

Data urodzenia …………………………………. PESEL ..............................................

Miejsce urodzenia ……………………………… Województwo ...............................

Adres zameldowania ......................................................................................

Adres zamieszkania (jeśli jest inny niż adres zameldowania) ...........................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Imiona i nazwiska:

Matka ……………………………………………. Ojciec .................................................

Adresy zamieszkania:

Matka .............................................................................................................

Ojciec .............................................................................................................

Telefony kontaktowe:

Matka ……………..………………………….. Ojciec ...................................................

Dane dotyczące zatrudnienia (nazwa i adres zakładu pracy):

Matka

........................................................................................................................

Ojciec

........................................................................................................................

DO PODANIA PROSZĘ DOŁĄCZYĆ:

- zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego MEN-I/53/2 (jeśli dziecka realizowało roczne przygotowanie przedszkolne w innej placówce niż szkoła w Strzałkowie)

- informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej MEN – I/54/2, (jeśli dziecko realizowało roczne przygotowanie przedszkolne w innej szkole niż w Strzałkowie).

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW

1. Podane w karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

2. Akceptuję statut szkoły, obowiązujące w niej procedury i regulaminy.

3. Deklaruję, że moje dziecko będzie/ nie będzie (niepotrzebne skreślić) uczestniczyć w zajęciach religii katolickiej.

4. Deklaruję, że moje dziecka będzie/ nie będzie (niepotrzebne skreślić) korzystało ze świetlicy szkolnej.

5. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na publikację imienia i nazwiska oraz zdjęć mojego dziecka na stronie internetowej szkoły.

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 Dz.U.Nr 133, pozycja 883 z późn. zm.)

………………………………. .............................................................

data podpis rodziców

INFORMACJA MEDYCZNA

1. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

2. Czy dziecko jest uczulone na leki ? ………………….

Jeśli tak to jakie ? .............................................................................................................

3. Czy dziecko przyjmuje stale jakieś leki ? ……………….

Jeśli tak to jakie ? .............................................................................................................

Zgody, które wyrażają lub nie wyrażają rodzice obowiązują na cały cykl nauki dziecka w szkole. W przypadku zmiany decyzji rodzic zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie wychowawcę klasy.

Strzałków

 

Strzałków, dnia …………………………

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA

do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Strzałkowie

w roku szkolnym 2021/2022

I. DANE OSOBOWE DZIECKA

1. Nazwisko dziecka ………….………………………………………………………...………

2. Pierwsze imię dziecka ………………………………………………………………..………

3. Drugie imię dziecka ………………………………………………………………….………

4. Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………...……... …

6. PESEL ………………………………………………………………………………………

                       W przypadku braku PESEL seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

…………………………………………………………………………………………………

7. Adres zamieszkania dziecka/ zameldowania (jeśli jest inny niż zamieszkania): ………………...……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………..……….

8. Odległość od miejsca zamieszkania dziecka do szkoły w kilometrach: …………………... 9. Droga dziecka do szkoły - dziecko do szkoły będzie:*       * właściwe podkreślić

a) dowożone przez rodziców/opiekunów             b) dojeżdżać autobusem szkolnym

10. Przebyte choroby, uczulenia, ogólny stan zdrowia…………………………………………

………………………………………………………………………………………..…………

II. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH *

* niepotrzebne skreślić

MATKA / OPIEKUNKA PRAWNA * OJCIEC / OPIEKUN PRAWNY *

1. Imię i nazwisko

1. Imię i nazwisko

2. Adres zamieszkania

2. Adres zamieszkania

3. Telefon kontaktowy

3. Telefon kontaktowy

 

 

 

 

Przez panująca sytuację zawody i imprezy sportowe były praktycznie niemożliwe do przeprowadzenia. Reprezentanci naszej szkoły wzięli udział w tych zawodach, które zostały zorganizowane. Były to: Bieg Winiarski Kalisz oraz korespondencyjne Mistrzostwa Powiatu w Czwórboju lekkoatletycznym klas 4-6 dziewcząt i chłopców oraz korespondencyjne Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce klas 7-8 dziewcząt i chłopców.

l.p. Konkursy/Zawody sportowe Organizator Zasięg Data Ilość uczniów Sukcesy
Bieg Winiarski Kalisz Rada Osiedla Winiary, Szkoła Podstawowa nr 6 oraz Nadleśnictwo Kalisz Ogólno -polski 26.09.2020 2

I miejsce – Martyna Matysiak

V miejsce – Wiktor Matysiak

1. Mistrzostwa Powiatu w Czwórboju lekkoatletycznym klas 4-6 dziewcząt Kaliski Ziemski SZS Powiat 02.10.2020 5

I miejsce drużynowo - M.Matysiak,

J.Ostrowska, W.Pietrzak, E. Humelt,

A.Wojciechowska                              

I miejsce – Weronika Pietrzak – rzut piłeczką palantową

2. Mistrzostwa Powiatu w Czwórboju lekkoatletycznym klas 4-6   chłopców Kaliski Ziemski SZS Powiat 02.10.2020 5

III miejsce – drużynowo – P.Wypych, M.Wypych, N.Lis, T.Grzywacz, M.Gajdziński

I miejsce – Przemysław Wypych – bieg na 60 m

3. Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce klas 7-8 dziewcząt Kaliski Ziemski SZS Powiat 02.10.2020 8

III miejsce – Wiktoria Pietrzak – rzut oszczepem

II miejsce – sztafeta 4x60 m – Pietrzak W., Majdacka A., Laskowska K., Przygońska P.

4. Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce klas 7-8 chłopców Kaliski Ziemski SZS Powiat 02.10.2020 5

III miejsce – Kacper Janaszkiewicz – rzut oszczepem

IV miejsce – Kuba Szprync – rzut oszczepem

V miejsce – sztafeta 4x60 m – Szprync K., Osicki E., Ochlik D., Tułacz K.

Niektóre przedsięwzięcia takie jak zajęcia sportowe SKS, były kontynuacją rozpoczętego w styczniu 2020 roku projektu. W zajęciach uczestniczyli uczniowie z klas IV-VIII. Propozycją skierowaną tym razem do młodszej grupy wiekowej były Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej. W grupie tej znalazły się dzieci z klas I-III. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu do momentu odwołania zajęć stacjonarnych. Wprowadzone obostrzenia uniemożliwiły prowadzenie zajęć sportowych w połowie października.

View the embedded image gallery online at:
http://spstrzalkow.pl/#sigFreeId578bb8b932